Tarkista, voitko ottaa tuotteen mukaasi lentomatkalle.
Yleistä palvelusta

Palvelu on tarkoitettu pääasiassa Euroopan unionin alueelta lähtevien lentomatkustajien avustamiseksi. Palvelussa annetut tiedot perustuvat Euroopan unionin lainsäädäntöön ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kuljetusmääräyksiin. Tästä huolimatta turvamääräykset voivat vaihdella myös Euroopan unionin alueella. Matkustajan velvollisuus on selvittää lähtöpaikan ja määränpään turvallisuusmääräykset. Tämän lisäksi riippumatta palvelussa annetusta ohjeistuksesta, turvatarkastajilla on oikeus poistaa matkustajilta mikä tahansa tuote, jonka he katsovat olevan epäilyttävän.

Tuote tarkoittaa palvelussa tuotetta sen normaalissa koossa ja käyttötarkoituksessa.

Oikeudet

www.mitamukaanlennolle.fi -palvelussa olevan aineiston oikeudet kuuluvat Suomen Turvaprojektit Oy:lle ellei toisin mainita. Sivuston sisältöön voi linkittää vapaasti. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on kuitenkin aina sovittava erikseen Suomen Turvaprojektit Oy:n kanssa.

Vastuu

Suomen Turvaprojektit vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Suomen Turvaprojektit Oy ei kuitenkaan takaa näiden www-sivujen kaiken sisällön oikeellisuutta kaikkina ajankohtina.

Suomen Turvaprojektit Oy ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sivuston tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Suomen Turvaprojektit Oy ei myöskään vastaa palvelun käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä muihin www-sivuihin. Suomen Turvaprojektit Oy ei vastaa tällaisten ulkopuolisten www-sivujen sisällöstä eikä linkkien toimivuudesta. Suomen Turvaprojektit Oy pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu toimii häiriöttömästi. Suomen Turvaprojektit Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoksista.

Suomen Turvaprojektit Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu sivuston toiminnasta tai siitä, ettei sivusto toimi.

Voit antaa palautetta tai tehdä kysymyksiä myös sivuston ”Ota yhteyttä” – toiminnon kautta.