Kontrollera om föremålet kan tas ombord på flygplanet.

Om oss

Finsecpro Ab är ett år 1994 grundat företag som specialiserar sig på säkerhetsutbildning, säkerhetskonsultation samt import. Finsecpro Ab är genom sitt tjänsteutbud en unik samarbetspartner vars verksamhet styrs av principerna sakkunskap, kostnadseffektivitet samt flexibilitet.

Vår personal består av säkerhetsbranschens yrkesfolk, vilkas breda nationella och internationella erfarenhet från både civil- och myndighetsverksamhet hjälper oss att förbli Europas ledande sakkunniga organisation som erbjuder säkerhetsgranskningstjänster.

Grunden för företagets verksamhet är en effektiv och myndighetsgodkänd utbildning, vars ändamål är att ge kunden en vidare och vid behov skräddarsydd servicehelhet. Den utrustning och de föremål som används i utbildningen representerar den absoluta toppen inom sitt område.

Vår uthyrningstjänst gällande utbildnings- och säkerhetsgranskningsutrustning används regelbundet inom det civila flyget, sjöfarten, landsvägs- och rälstrafik samt olika offentliga tillställningar. Vår varusäkerhetstjänst för övervakning av processindustrins kvalitetskontroll gällande olika varupartier har fått ett gott mottagande. Detta gäller också genomlysningskolning för granskning av företagets inkommande post.

Vi producerar tjänster för företag, den offentliga sektorn, rederier, säkerhetsbranschens företag, flygbolag samt flygplatser såväl i Finland såsom utomlands.

Vi är också en sakkunnig organisation gällande lufttransporter av farliga ämnen. Vi erbjuder lufttransportskolning om farliga ämnen enligt IATA-DGR och ICAO-TI. Vi erbjuder också DGR-konsultation samt DGR-experttjänster.

Finsecpro Ab samarbetar med de största tillverkarna av säkerhetsutrustning samt de största importörerna av dessa. Företaget är även som utbildningsorganisation godkänd och rekommenderad av importörerna

Finsecpro Ab är den internationella lufttransportorganisationen IATA:s strategiska partner.

Mera om företaget och dess tjänster kan du läsa på adressen www.finsecpro.com.