Kontrollera om föremålet kan tas ombord på flygplanet.
Allmänt om tjänsten

Tjänsten är huvudsakligen avsedd för att vägleda flygpassagerare som avreser från Europeiska Unionens område. Informationen som ges i tjänsten grundar sig på Europeiska Unionens lagstiftning och Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) bestämmelser. Oberoende av detta kan säkerhetsdirektiv avvika från denna lagstiftning inom Europeiska Unionens område. Resenärens plikt är att ta reda på avgångsplatsens samt ankomstplatsens säkerhetsbestämmelser. Oberoende av tjänstens innehåll har en säkerhetskontrollant rätt att avlägsna vilket som helst föremål eller ämne som denne anser vara misstänkt.

Med föremål eller ämne avses detta i sin normala storlek och bruksändamål.

Rättigheter

Rättigheterna till materialet i tjänsten www.mitamukaanlennolle.fi eller www.vadmedpaflyget. fi tillhör Suomen Turvaprojektit Oy om inte någonting annat nämns. Du kan fritt länka till sidornas innehåll. Användning av materialet för kommersiellt bruk måste alltid avtalas separat med Suomen Turvaprojektit Oy.

Ansvar

Suomen Turvaprojektit Oy ansvarar för innehållet i nättjänsten och sörjer för att det är så aktuell som möjligt. Observerade fel rättas till så fort det är möjligt. Suomen Turvaprojektit Oy garanterar inte allt innehåll på dessa webbsidor vid varje tidpunkt.

Suomen Turvaprojektit Oy ansvarar inte till användaren eller tredje part för eventuella fel eller brister i uppgifterna på sidorna. Suomen Turvaprojektit Oy ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada förorsakad av användning eller tolkning av tjänsten.

Dessa www-sidor kan ha länkar till andra www-sidor. Suomen Turvaprojektit Oy ansvarar inte för innehållet i eller funktionen av sådana externa www-sidor.

Suomen Turvaprojektit Oy arbetar för att tjänsten skall fungera utan störningar. Suomen Turvaprojektit Oy ansvarar dock inte för eventuella funktionsavbrott på grund av exempelvis underhåll, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker och inte heller för eventuella avbrott i datakommunikationsförbindelser eller Internet.

Suomen Turvaprojektit Oy ansvarar inte för någon skada som beror på sidornas funktioner eller på att sidorna inte fungerar.

Du kan också ge respons eller ställa frågor via funktionen ”Kontakta oss”

.